KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (Bộ Luật số: 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015).

Chính phủ quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP - ngày 15 tháng 5 năm 2016, quy định chi tiết về trách nhiệm, thẩm quyền, phạm vi quản lý của các cơ quan nhà nước, tổ chức kiểm định và đơn vị sử dụng thiết bị. Nghị định này cũng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm định viên và tổ chức kiểm định.

Bộ LĐTBXH chủ trì ban hành danh mục các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để áp dụng trên phạm vi cả nước, danh mục thiết bị hiện nay được quy định tại Thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được khai báo với cơ quan quản lý, thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn (lần đầu, định kỳ, bất thường) và dán tem kiểm định theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm định được thực hiện theo các quy trình kiểm định quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bởi tổ chức kiểm định hợp pháp.

Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Trung tâm cung cấp theo yêu cầu của khách hàng như một thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phí dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn được thu theo biểu phí quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Chi tiết trình tự thực hiện thủ tục hành chính kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Trung tâm.

Download mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ (tại đây)

Thủ tục xem xét yêu cầu cung cấp dịch vụ của Trung tâm (TT10)

PHẠM VI DỊCH VỤ

  • CISR là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MoLISA) được các tất cả các bộ quản lý chuyên ngành cấp phép hoạt động, có trên 20 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho tất cả các nhóm thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên phạm vi cả nước, một số dịch vụ đã được thực hiện tại Lào và Campuchia.
  • Xuyên suốt chiều dài hoạt động, CISR đã không ngừng đầu tư các nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra hiện đại, xây dựng đội ngũ kiểm định viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm. CISR đã được công nhận và duy trì năng lực kiểm định của mình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17020 từ năm 2010.

 

1
Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Công thương (MOIT)

Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Công thương (MOIT)

Các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù nghành công nghiệp như: Nồi hơi công nghiệp có áp suất làm việc trên 16 bar, nồi hơi nhà máy điện, các hệ thống thiết bị, đường ống để tồn trữ và chiết nạp LPG, các loại thiết bị áp lực lắp đặt trong các nhà máy và cơ sở công nghiệp hoá chất, dầu khí, các loại thiết bị điện phòng nổ, thiết bị hầm lò.

Đối với các thiết bị chịu áp lực trong các dây chuyền công nghệ không thể tách rời hoặc dừng để thực hiện đầy đủ các bước công việc khi kiểm định theo qui trình kiểm định truyền thống, cho phép sử dụng các biện pháp kiểm tra thay thế hoặc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro (RBI) để thay thế một số bước trong quá trình kiểm định. Hiện nay CISR đang áp dụng phương pháp kiểm định trên cơ ở rủi ro theo quy chuẩn QCVN13:2021/BCT để kiểm định các bình áp lực đã được đánh giá rủi ro của Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP), việc kiểm định không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy, được khách hàng đánh giá cao.

Công tác kiểm định nhóm thiết bị này được thực hiện theo các quy trình kiểm định phù hợp ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017.

2
Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH)

Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH)

Gồm tất cả các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động không thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ nghành khác, cụ thể như: Nhóm thiết bị nâng chuyển dân dụng, thang máy thang cuốn và băng tải chở người, các loại nồi hơi và thiết bị áp lực; Các thiết bị vui chơi công cộng như tàu lượn siêu tốc, hệ thống cáp treo…

Công tác kiểm định nhóm thiết bị này được thực hiện theo các quy trình kiểm định phù hợp ban hành kèm theo Thông tư số: 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016.

3
Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng (BXD)

Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng (BXD)

Các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù chuyên nghành xây dựng, sử dụng trong các công trường xây dựng: Máy vận thăng xây dựng, cần trục tháp, cần phân phối bê tông độc lập, hệ thống thiết bị cốp pha trượt, máy ép và đóng cọc…

Công tác kiểm định nhóm thiết bị này được thực hiện theo các quy trình kiểm định phù hợp ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 và Thông tư 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018.

4
Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT)

Thiết bị thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT)

Các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù chuyên nghành GTVT, như các loại thiết bị áp lực, thiết bị nâng lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải, sử dụng trong cảng hàng không, cảng biển và nhà máy đóng tàu, công trình biển: Xe bồn chứa và vận chuyển LPG, CNG; Các hệ thống nâng hạ hàng trong cảng thuỷ nội địa, cảng biển và cảng hàng không, hệ thống đường ống dẫn khí đốt dưới biển…

Công tác kiểm định nhóm thiết bị này được thực hiện theo các quy trình kiểm định phù hợp ban hành kèm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 22:2018/BGTVT với thiết bị nâng chuyển và QCVN 67: 2018/BGTVT cho nhóm thiết bị áp lực.

Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết