VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II (CISR) là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MoLISA). Trung tâm được Bộ LĐTBXH giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn cho các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Cung ứng các dịch vụ đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, dịch vụ; Huấn luyện an toàn và đào tạo nghề; Giám định nguyên nhân sự cố thiết bị, tai nạn lao động và các nhiệm vụ cụ thể khác.

 

Ra đời cách đây hơn 20 năm, CISR đã không ngừng xây dựng và phát triển; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm định viên; Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; Xây dựng và áp dụng các phương pháp kiểm định tiên tiến phù hợp thông lệ quốc tế; Mở rộng mạng lưới cơ sở vật chất; Đến nay CISR đã trở thành một trong những tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn hàng đầu tại Việt Nam.

 

CISR tự hào là tổ chức kiểm định của nhà nước đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17020:2012 trong lĩnh vực giám định; ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các hoạt động cung cấp dịch vụ khác; Đáp ứng yêu cầu của khách hàng nói chung và đặc biệt là khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp có yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn như dầu khí, hàng không, hoá chất... Được khách hàng tin tưởng và tín nhiệm.

 

CISR có đầy đủ nguồn lực con người, trang bị kỹ thuật hiện đại và cơ sở vật chất trên phạm vi cả nước, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hiệu quả, kịp thời và đúng chất lượng.

Thành lập (1994)
Nhân viên (+200)
(+8) Chi nhánh trong cả nước
Phù hợp ISO 17020, ISO 17025
HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG
TỔ CHỨC ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN
DỊCH VỤ TIN CẬY

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ MÁY, THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ MÁY, THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

THẨM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP ATLĐ TRONG CÁC DỰ ÁN, THIẾT KẾ XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO CÓ SD MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YCNN VỀ ATLĐ

THẨM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP ATLĐ TRONG CÁC DỰ ÁN, THIẾT KẾ XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO CÓ SD MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YCNN VỀ ATLĐ

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ RỦI RO, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ RỦI RO, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

ĐÀO TẠO NGHỀ, ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN, GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN

ĐÀO TẠO NGHỀ, ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN, GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY CHO SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY CHO SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CISR cam kết liên tục tự hoàn thiện và cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng. Dịch vụ của CISR phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, tin cậy, phù hợp quy định của pháp luật và các cam kết với khách hàng. Các cam kết cụ thể gồm:

CISR cam kết liên tục tự hoàn thiện và cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng. Dịch vụ của CISR phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, tin cậy, phù hợp quy định của pháp luật và các cam kết với khách hàng. Các cam kết cụ thể gồm:

 

  • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật;
  • Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020ISO/IEC 17025:2005 và ISO 9001:2015 trong hoạt động cung ứng dịch vụ;
  • Không ngừng hoàn thiện và nâng cao văn hoá tổ chức, phục vụ con người, bảo vệ thiên nhiên;
  • Liên tục đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho viên chức, người lao động;
  • Chủ động áp dụng các phương pháp kiểm tra, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ;
  • Từng bước đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với sự phát triển của khu vực và thế giới trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp;
  • Không ngừng nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc thấu hiểu nhu cầu cũng như đáp ứng các đòi hỏi cụ thể.