ĐÀO TẠO NGHỀ

Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để làm việc hoặc nâng cao trình độ nghề nghiệp. Hoạt động dạy nghề tuân thủ quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp, luật hiện hành số: 74/2014/QH13 ban hành ngày 27/11/2014.

 

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

1
ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn, giảng viên huấn luyện an toàn lao động phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sát hạch và cấp chứng chỉ kiểm định viên theo quy định của pháp luật về an toàn lao động quy định tại Nghị định s44/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

CISR là tổ chức kiểm định được các Bộ quản lý chuyên ngành (BLDTBXH và BCT) đánh giá và chỉ định là tổ chức huấn luyện cho kiểm định viên và người huấn luyện an toàn lao động.

2
ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN

ĐÀO TẠO NGHỀ THƯỜNG XUYÊN

CISR là đơn vị cung cấp dịch vụ về đào tạo và cấp chứng chỉ các nghề theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với các nghề đang đào tạo như sau:

1.1. Nhóm nghề vận hành thiết bị

+ Vận hành xe nâng hàng, xe nâng người.

+ Vận hành xe xúc lật.

+ Vận hành nồi hơi, thiết bị áp lực

+ Vận hành thiết bị nâng: cần trục, cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện.

+ Vận hành thang máy, thang nâng hàng.

1.2 Nhóm nghề khác

+ Thợ lắp dựng giàn giáo.

+ Thợ hàn thiết bị chịu áp lực.

+ Thợ buộc móc tải trong cẩu chuyển.

Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết