KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Hoạt động kiểm định và hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị đo được thực hiện theo quy định của pháp luật về đo lường (Luật số: 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011).

Nhà nước quy định danh mục các loại phương tiện đo (Gọi tắt là phương tiện đo nhóm 2) bắt buộc phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát về đo lường bao gồm các hoạt động như phê duyệt mẫu, kiểm định. Danh mục hiện nay được quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013.

Các loại phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định (lần đầu, định kỳ, sau sửa chữa) và dán tem kiểm định theo quy định của pháp luật đo lường. Ngoài ra để duy trì độ tin cậy trong suốt quá trình sử dụng, các phương tiện đo nói chung cần được kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo được thực hiện theo quy trình kiểm định/hiệu chuẩn tương ứng do nhà nước ban hành, được thực hiện bởi tổ chức kiểm định/hiệu chuẩn hợp pháp.

Nhà nước quy định chi tiết hoạt động về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tại  Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013; Kiểm định viên và tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp xem xét, cấp phép trước khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

PHẠM VI DỊCH VỤ

CISR là đơn vị kiểm định phương tiện đo có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn cho phương tiện đo như: phương tiện đo áp suất, nhiệt độ, khối lượng, lực...

CISR đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2005 từ năm 2012;  Đầu tư các phòng thí nghiệm với trang bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ thử nghiệm viên chuyên nghiệp để triển khai dịch vụ rộng khắp trên phạm vi cả nước.

1
NHÓM PHƯƠNG TIỆN ĐO ÁP SUẤT

NHÓM PHƯƠNG TIỆN ĐO ÁP SUẤT

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn tất cả các loại phương tiện đo áp suất như áp kế lò so, áp kế điện tử, chân không kế, các bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất đạt cấp chính xác CCX1, thang đo đến 3000 bar. Công việc có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm hoặc công trường( Phòng thí nghiệm di động).
2
NHÓM PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ

NHÓM PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn tất cả các loại phương tiện đo nhiệt độ như nhiệt kế kim, nhiệt kế điện tử, cặp nhiệt điện, nhiệt kế hồng ngoại, bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ.. với sai số đến ±0,30C thang đo đến 5-6500C. Công việc có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm hoặc công trường( Phòng thí nghiệm di động).

3
PHƯƠNG TIỆN ĐO KHỐI LƯỢNG

PHƯƠNG TIỆN ĐO KHỐI LƯỢNG

Cung cấp dịch vụ kiểm định các phương tiện đo khối lượng như cân bàn, cân lò so, cân đĩa..; Các phương tiện đo có cấp chính xác CCX3 thang đo đến 5000kg. Hiệu chuẩn các loại cân băng tải, cân ô tô, cân treo móc cẩu đến 100 tấn. Công việc có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm hoặc tại nơi lắp đặt.

4
PHƯƠNG TIỆN ĐO LỰC, NGẪU LỰC

PHƯƠNG TIỆN ĐO LỰC, NGẪU LỰC

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo lực và ngẫu lực bao gồm: Lực kế các loại, loadcell, máy thử độ bền kéo nén, dụng cụ đo mô men xoắn(torque wrench); Các phương tiện đo có sai số đến 0,5% thang đo đến 300 tấn. Công việc có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm hoặc tại nơi lắp đặt.
5
PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ, CHẤT LỎNG

PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ, CHẤT LỎNG

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo lưu lượng khí kiểu màng, lưu lượng kế chất lỏng; Các phương tiện đo có sai số đến 1,5% thang đo đến 10 m3/h.
Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết