HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, được triển khai chi tiết tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP và Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP; Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số: 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao khả năng phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong lao động sản xuất; nắm bắt được các chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

CISR là tổ chức huấn luyện an toàn lao động có nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ trong phạm vi cả nước. CISR đã được công nhận và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho hoạt động huấn luyện, đào tạo từ năm 2018.

 

TÌM HIỂU LỊCH HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRỤ SỞ TRUNG TÂM: https://kiemdinh.vn/vn/lich-huan-luyen.html

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

CISR thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện an toàn tại các bộ phận trực thuộc trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, Tp. Vũng Tàu, Tp. Cần Thơ, Tp. Vinh. Ngoài ra các khoá huấn luyện còn được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Nội dung các khoá huấn luyện cơ bản gồm:

1
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2016/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2016/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2
HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ
3
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2018/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 53/2018/TT-BCT

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2018/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 53/2018/TT-BCT

Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ và được chi tiết hóa tại Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công thương

4
TẬP HUẤN NGƯỜI THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 37/2020/TT-BCT

TẬP HUẤN NGƯỜI THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 37/2020/TT-BCT

Tập huấn người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và được chi tiết hóa tại Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương

 

5
HUẤN LUYỆN AN TOÀN, XẾP BẬC VÀ CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BCT

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, XẾP BẬC VÀ CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BCT

Huấn luyện phục vụ sát hạch an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ và được chi tiết hóa tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương
Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết