CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Hoạt động chứng nhận sản phẩm là một trong các hoạt động đánh giá sự phù hợp. Theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá Luật số: 05/2007/QH12 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định “Chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy)”

Dịch vụ chứng nhận là hoạt động kinh doanh có điều kiện, theo đó tổ chức chứng nhận phải thoả mãn các tiêu chí, điều kiện theo quy định của nhà nước, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và chỉ định năng lực chứng nhận.

 

DANH SÁCH CHỨNG NHẬN HỢP QUY

PHẠM VI DỊCH VỤ

CISR là tổ chức chứng nhận thuộc Bộ LĐTB&XH, được các Bộ quản lý chuyên ngành như Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ LĐTB&XH, Bộ GTVT… chứng nhận năng lực hoạt động. CISR đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho hoạt động chứng nhận sản phẩm, dịch vụ từ năm 2019.

CISR chú trọng công tác đào tạo nhân lực và xây dựng và áp dụng các chương trình chứng nhận, phương thức chứng nhận phù hợp từng nhóm sản phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.

1
CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN

CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN

Với lợi thế là tổ chức hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, CISR đã và đang triển khai hoạt động chứng nhận hợp quy chuẩn cho rất nhiều nhóm thiết bị như thiết bị nâng, thang máy, thiết bị áp lực, nồi hơi,... được chế tạo trong nước hoặc nhập khẩu, theo các phương thức 4, 7, 8.

Dịch vụ chứng nhận đã được khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao.

2
CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

Ngoài hoạt động chứng nhận hợp quy chuẩn, CISR đã thực hiện việc chứng nhận hợp tiêu chuẩn cho nhiều sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. CISR tự hào là tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động Newzeland và Australia chỉ định là tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm chai LPG nhập khẩu từ Việt Nam.

Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết