DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Hoạt động hàng hải và các dịch vụ kỹ thuật ngoài khơi chịu tác động của môi trường biển khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, tuổi thọ, độ tin cậy của thiết bị và phương tiện kỹ thuật trên tàu thuỷ, giàn khai thác dầu khí cũng như các công trình biển khác.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các loại thiết bị này phải đáp ứng đầy đủ các qui định của luật pháp địa phương và quốc tế có liên quan, thoả mãn các yêu cầu về an toàn cũng như mức độ tin cậy qui định trong các qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thiết kế chế tạo, lắp đặt vận hành, kiểm tra, bảo trì và sửa chữa.

Công tác kiểm tra kỹ thuật cho các thiết bị làm việc ngoài khơi có tính đặc thù và yêu cầu rất cao về chất lượng do đó đòi hỏi người kiểm tra phải thực sự chuyên nghiệp, có kiến thức, kinh nghiệm cũng như phải được trang bị và áp dụng các phương pháp, trang bị kỹ thuật kiểm tra tiên tiến.

 

PHẠM VI DỊCH VỤ

CISR là đơn vị kiểm định kỹ thuật đã có hơn 15 năm kinh nghiệm cung ứng các dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật cho các thiết bị hoạt động ngoài khơi, đặc biệt là giàn khai thác dầu khí. Hoạt động dịch vụ bao gồm các nhóm chính:

 

1
A

A

Kiểm tra, thử nghiệm tải trọng cho các thiết bị, dụng cụ nâng chuyển (Cần trục, pa lăng, cáp xích, containers…)

2
B

B

Kiểm tra, thử nghiệm các loại thiết bị điện phòng nổ (động cơ điện, đèn điện, máy phát điện, khí cụ điện phòng nổ…)

3
C

C

Kiểm tra thử nghiệm các loại Van an toàn, van điều khiển, bộ chuyển đổi nhiệt độ, áp suất…)

4
D

D

Kiểm tra, thử nghiệm cho kết cấu thép giàn khoan (kiểm tra sơn phủ, ăn mòn, NDT..), sân bay trực thăng (độ bám dính bề mặt, lưới chống trượt, lưới phòng rơi..).

Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết