LỊCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

LỊCH HUẤN LUYỆN

Thứ tư, 05/06/2024, 15:30

 

 

 

- Tải tập tin đầy đủ: /vnt_upload/news/Lich_huan_luyen/Thong_bao_lich_huan_luyen_Dot22024.pdf

- Đăng ký lịch học qua kênh trực tuyến: https://kiemdinh.vn/vn/lien-he.html

Ý kiến khách hàng