TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II LỊCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

LỊCH HUẤN LUYỆN

Thứ hai, 11/09/2023, 13:00

- Tải tập tin đầy đủ: /vnt_upload/news/Lich_huan_luyen/THONG_BAO_LOP_HOC_dot_3.pdf

- Đăng ký lịch học qua kênh trực tuyến: https://kiemdinh.vn/vn/lien-he.html

Ý kiến khách hàng