Văn Bản Mới

- Chính phủ ban hành nghị định số 45/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Download toàn văn Nghị định.

- Bộ Lao động - TBXH ban hành thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 11/2/2013 quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của bộ.
Download toàn văn Thông tư.

- Bộ Tài chính ban hành thông tư 20/2009/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/3/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Thông tư này thay thế thông tư 03/2003/TT-BTC và thông tư 97/2003/TT-BTC
Download toàn văn Thông tư.

- Chính phủ ban hành nghị định 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý và tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và kiểm định kỹ thuật thiết bị trong quá trình sử dụng.
Xem toàn văn nghị định trên website của Chính phủ.

Tài liệu tham khảo

Phân tích một số nguyên nhân gây nổ nồi hơi

Một số loại bình áp lực hay bị nứt trong quá trình sử dụng

Đánh giá thực nghiệm nguy cơ nổ chai chứa LPG

Nồi hấp - một thiết bị nguy hiểm

Liên kết web

http://www.molisa.gov.vn
http://www.antoanlaodong.gov.vn

English
 
 

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN - BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

 
Danh mục thiết bị phải kiểm định an toàn Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn
Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn Gửi yêu cầu kiểm định

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài Chính.

BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH

Stt
THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ TÍNH
  MỨC THU (VNĐ)
( Tính trên mẫu kiểm định)
Tên
Công suất, dung tích, trọng tải, năng suất
1
NồI hơi
-Nhỏ hơn 01 tấn/giờ
Th/bị
700.000
-Từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ
1.400.000
-Trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ
2.500.000
-Trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ
2.800.000
-Trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ
4.400.000
-Trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ
5.000.000
-Trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ
8.000.000
-Trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ
10.800.000
-Trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ
14.000.000
-Trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ
23.000.000
-Trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ
32.000.000
-Trên 400 tấn/giờ
39.000.000
2
Bình chịu áp lực
- Đến 02 m3
Th/bị
500.000
- Trên 02 m3  đến 10 m3
800.000
- Trên  10 m3  đến 25 m3
1.200.000
- Trên  25 m3  đến 50 m3
1.500.000
- Trên  50 m3  đến 100 m3
4.000.000
- Trên 100 m3  đến 500 m3
6.000.000
- Trên 500 m3
7.500.000
3
Chai chứa khí
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít ( Kiểm định định kỳ)
Chai
25.000
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ)
40.000
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiển định lần đầu)
70.000
- Chai khác (không kể dung tích)
50.000
- Chai chứa khí độc (không kể dung tích)
70.000
4
Hệ thống lạnh
- Từ 30.000 Kcal/h trở xuống
Th/bị
1.400.000
-Trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h
2.500.000
-Trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h
4.000.000
-Trên 1.000.000 Kcal/h
5.000.000
5
Hệ thống điều chế và nạp khí
- Hệ thống có 20  miệng nạp trở xuống.
Hệ
2.500.000
- Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên
3.000.000
6
Đường ống dẫn 
     
6.1
Đường ống dẫn hơi nước , nước nóng
- Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm
m
9.000
- Đường kính trên 150 mm
14.000
6.2
Đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại
- Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm
m
10.000
- Đường kính trên 150 mm
15.000
7
Thang cuốn, băng tải trở người
-Thang cuốn không kể năng suất
Th/bị
2.200.000
- Băng tải trở người không kể năng suất
2.500.000
8
Thang máy các loại
- Dưới 10 tầng
Th/bị
2.000.000
- Từ 10 tầng đến 20 tầng
3.000.000
- Trên 20 tầng trở lên
4.500.000
9
Máy trục
- Dưới 3,0 tấn
Th/bị
700.000
- Từ 3 tấn đến 7,5 tấn
1.200.000
- Trên  7,5  tấn đến 15 tấn
2.200.000
- Trên  15 tấn đến 30 tấn
3.000.000
- Trên  30 tấn đến 75 tấn
4.000.000
- Trên  75 tấn đến 100 tấn
5.000.000
- Trên 100 tấn
6.000.000
10
Tời , trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ
Th/bị
1.800.000
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 35 độ đến 90 độ
2.000.000
- Cáp treo vận chuyển người
m
20.000
- Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên
Th/bị
1.000.000
11
Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người,nâng hàng
- Tải trọng nâng dưới 3,0 tấn
Th/bị
700.000
- Tải trọng nâng từ 3,0 tấn trở lên
1.500.000
- Nâng người có số lượng đến 10 người
2.500.000
- Nâng người có số lượng trên 10 người
3.000.000
12
Palăng điện, palăng xích kéo tay
- Pa lăng điện tải trọng đến 3 tấn, pa lăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
Th/bị
750.000
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
1.300.000
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn
1.800.000
13
Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người
- Tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn
Th/bị
1.100.000
- Tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn
1.600.000
- Tải trọng nâng trên 7,5 tấn đến 15 tấn
1.900.000
- Tải trọng nâng trên 15 tấn
2.500.000
- Xe tự hành nâng người không phân biệt tải trọng
1.400.000
14
Tàu lượn đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác
- Tàu lượn, đu quay có số lượng dưới 20 người
Th/bị
1.500.000
- Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên
Th/bị
3.000.000
- Máng trượt và các công trình vui chơi khác
Th/bị
2.000.000
- Sàn biểu diễn, khán đài
m2
100.000
15 Nồi đun nước nóng - Công suất nhỏ hơn 500.000 kcal/h
Th/bị
560.000
- Công suất từ 500.000 đến 750.000 kcal/h
1.200.000
- Công suất từ trên 750.000 đến 1.000.000 kcal/h
2.000.000
- Công suất từ trên 1.000.000 đến 1.500.000 kcal/h
2.400.000
- Công suất từ trên 1.500.000 đến 2.000.000 kcal/h
560.000
- Công suất trên 2.000.000 kcal/h
800.000
16 Nồi gia nhiệt dầu - Công suất nhỏ hơn 1000.000 kcal/h
Th/bị
960.000
- Công suất từ 1000.000 đến 2.000.000 kcal/h
1.200.000
- Công suất từ trên 2.000.000 đến 4.000.000 kcal/h
1.440.000
- Công suất trên 4.000.000 kcal/h
2.000.000
Danh mục thiết bị phải kiểm định an toàn Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn
Biểu phí kiểm định kỹ thuật an toàn Gửi yêu cầu kiểm định
  © 2004 - 2007 Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2.  
Lầu 6, Tòa nhà CitiLight - Số 45, đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
6th Floor, CitiLight Tower - 45 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City