Kiểm tra chất lượng

Theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu ...

Kiểm định an toàn

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo ...

Huấn luyện an toàn

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Kiểm tra thử nghiệm

Trung tâm đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá hủy hiện đại và tin cậy nhất cho kết cấu thép và mối hàn: siêu âm, chụp ảnh bức xạ, bột từ, thẩm thấu....

Kiểm định đồng hồ đo lưu lượng khí

Để phục vụ khách hàng, vừa qua Trung tâm đã trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm kiểm định đồng hồ đo lưu lượng khí gas kiểu màng và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công công nhận khả năng kiểm định theo Quyết định công nhận số 2270/QĐ-TCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Tư vấn giám sát

Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ bùng nổ của số lượng công trình xây dựng.