Kiểm định đồng hồ đo lưu lượng khí GAS

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II là tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn hàng đầu tại Việt Nam được công nhận đủ năng lực giám định, thử nghiệm và hiệu chuẩn theo các chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17020ISO/IEC 17025.

Để phục vụ khách hàng, vừa qua Trung tâm đã trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm kiểm định đồng hồ đo lưu lượng khí gas kiểu màng và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công công nhận khả năng kiểm định theo Quyết định công nhận số 2270/QĐ-TĐC ngày 30 tháng 7 năm 2013, số hiệu kiểm định N150 với thông số công nhận như sau:

  • Loại đồng hồ: Đồng hồ đo khí gas kiểu màng
  • Phạm vi đo: (0,016 ÷ 2,5) cho G1.6; (0,025 ÷ 4) cho G2.5
  • Cấp/độ chính xác: 1,5
  • Chế độ kiểm định: Lần đầu, định kỳ, sau sửa chữa

Khách hàng có nhu cầu kiểm định đồng hồ đo khí gas xin liên hệ tại:

  • Trạm Kiểm định Linh Trung: Lô 108 KCX Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:(028).37242917-38965873; Fax:(028).37240351; Email: linhtrung.info@kiemdinh.vn
  • Người liên hệ: Mr. Thái Kim Nhựt - Phó Trưởng trạm; ĐTDĐ: 0908859191